Υπηρεσία Επείγουσας
Τεχνικής Βοήθειας

Η νέα υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας εξασφαλίζει, για εσάς που έχετε εμπιστευτεί την ασφάλιση της κατοικίας σας στην Εθνική Ασφαλιστική, μια σειρά νέων παροχών, που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε άμεσα και αποτελεσματικά περιπτώσεις τεχνικής βλάβης ή προβλήματος στην ασφαλισμένη κατοικία σας, σε περίπτωση ανάγκης.

Καλώντας στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής 18189 (Ελλάδα) ή στο +302130318189 (Ελλάδα και εξωτερικό), μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη νέα κάλυψη της επείγουσας τεχνικής βοήθειας, η οποία σας παρέχει πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες σύμφωνα πάντα με τα όρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι όροι της κάλυψης:
 
 • (Επισκευή στη σταθερή υδραυλική εγκατάσταση (σωληνώσεις ή βάνες) σε περίπτωση θραύσης υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Επισκευή στη σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Υπηρεσίες Κλειδαρά σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αδυναμία λειτουργίας της κλειδαριάς της κυρίας εισόδου της ασφαλισμένης κατοικίας σας
 • Αντικατάσταση υαλοπινάκων και κρυστάλλων λόγω θραύσης εξαιτίας αιφνίδιου γεγονότος (π.χ. πυρκαγιά, κλοπή με διάρρηξη)
 • Υπηρεσία φύλαξης της κατοικίας για διάστημα έως 72 ωρών όταν παραμένει απροστάτευτη μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη
 • Προσωρινή αντικατάσταση της τηλεόρασης ή του DVD για διάστημα έως 15 ημερών μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη
 • Καθαρισμός και αποκομιδή ερειπίων όταν η ασφαλισμένη κατοικία σας είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά ή πλημμύρα
 • Μεταφορά επίπλων καθώς και Αποθήκευση – Φύλαξη επίπλων για διάστημα έως 7 ημερών, όταν η ασφαλισμένη κατοικία σας είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη
 • Διαμονή σε ξενοδοχείο με όριο τις 2 διανυκτερεύσεις όταν η κατοικία σας είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη
 • Κάλυψη εξόδων επείγουσας επιστροφής στην κατοικία εάν κατά την επέλευση της ζημιάς βρίσκεστε σε απόσταση τουλάχιστον 200χλμ από την ασφαλισμένη κατοικία σας. Σε μια τέτοια περίπτωση εάν ταξιδεύατε με το όχημά σας και αναγκαστήκατε να το αφήσετε στον τόπο που βρισκόταν, θα καλυφθούν και τα έξοδα ανάκτησης του οχήματος χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Υπηρεσία πληροφοριών σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη και παροχή πληροφοριών επείγουσας ανάγκης
 • Μεταβίβαση Επειγόντων Μηνυμάτων σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, σε άτομα που θα υποδείξετε εσείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εφόσον εσείς αδυνατείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους.

Παράλληλα, αποκτάτε πρόσβαση σε ένα ευρύ συνεργαζόμενο δίκτυο τεχνικών μέσω του οποίου μπορείτε να ζητήσετε προσφορές για εργασίες από εξειδικευμένους τεχνικούς για εργασίες που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε στην κατοικία σας.

Η κάλυψη του κόστους των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται απευθείας από την Εθνική Ασφαλιστική, για τις περιοχές τις οποίες εξυπηρετεί το ευρύ συνεργαζόμενο δίκτυο τεχνικών (Αθήνα, Βόλο, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Κόρινθο, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά) ή απολογιστικά με τις προσκόμιση των πρωτότυπων αποδείξεων στην Εταιρία μας, για οποιαδήποτε άλλα περιοχή στην Ελλάδα.