Εθνική &
Προστασία Ζωής

Η δημιουργία, η χαρά, η απόλαυση της ζωής μαζί με τους δικούς σας ανθρώπους είναι ό,τι πιο όμορφο. Σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν διαρκώς, είναι ανεκτίμητο το να μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το αύριο και να «προστατεύσετε» τη ζωή τη δική σας, αλλά και της οικογενείας σας. Τα Προγράμματα Προστασίας Ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής εξασφαλίζουν εσάς και την οικογένειά σας από οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός συμβεί στη ζωή σας και δημιουργήσει ανάγκες που δεν είχατε προβλέψει.

Προστασία Ζωής με την Εθνική Ασφαλιστική:

 • Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πλήθος προγραμμάτων και καλύψεων, σχεδιασμένων με γνώμονα την ικανοποίηση των πραγματικών σας αναγκών, που εξασφαλίζουν εσάς και τους δικούς σας από ό,τι κι αν συμβεί.
 • Απολαμβάνετε γρήγορες υπηρεσίες και διαδικασίες.
 • Απολαμβάνετε την εξασφάλιση που σας εγγυάται η ηγετική θέση, η εμπειρία, η φερεγγυότητα, και η αξιοπιστία που αποπνέει το όνομα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Βασικά Προγράμματα Ζωής
& Προστασίας

Συμπληρωματικά Προγράμματα Ζωής
& Προστασίας

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ;

  ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ;

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ;

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ ;

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ;

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ;

  ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ;

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ;

  ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ;

  ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ;

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ;

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ ;

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ;

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ;

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ;

  ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ;

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ;

  ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ;

  ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ;

  Επιτρέπω την επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων σύμφωνα με τον Αριθμό Κανονισμού ΕΕ. 2016/679

  Όπου υπάρχει   *   το πεδίο είναι απαιτούμενο

  Follow Us