Εθνική & Υγεία

Πέρα και πάνω από όλα τα ανθρώπινα αγαθά υπάρχει ένα που είναι το πολυτιμότερο, η υγεία.

Επειδή λοιπόν η υγεία μας είναι η πρώτη προτεραιότητα, εμπιστευτείτε την στην πρώτη ασφαλιστική, την Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων υγείας, ικανών να καλύψουν όλες τις πιθανές ανάγκες σας για τη φροντίδα της υγείας, της δικής σας και της οικογένειάς σας.

Επιλέγοντας ένα από τα ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής εξασφαλίζετε:

 • Ασφάλιση που μπορεί να σας συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας.
 • Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανάλογα με το πρόγραμμα της επιλογής σας και  ειδικά προνόμια σε περίπτωση νοσηλείας στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
 • Επιλογή θέσης νοσηλείας ανάλογα με το πρόγραμμα της επιλογής σας.
 • Ασφάλιση και των αγαπημένων σας προσώπων, συζύγου και παιδιών, με τα ίδια προνόμια και παροχές.
 • Σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις ασφαλίστρου κατά ποσοστό 20% για τον/την σύζυγο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο παιδί και δωρεάν ασφάλιση από το 4ο παιδί και άνω.
 • Συμπληρωματική λειτουργία με δημόσιο φορέα και οποιοδήποτε ομαδικό ασφαλιστήριο.
 • Πρόσθετες Υπηρεσίες Υγείας μέσω Δικτύου Ιατρών, Δικτύου Οδοντιατρείων, Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων, Συνεργασιών με νοσοκομεία, για τους κατόχους προγράμματος ασφάλισης υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, το οποίο καλύπτει και έξοδα εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων.

Ασφαλιστικά Προγράμματα Υγείας
Full

Προγράμματα Κάλυψης Δαπανών Νοσηλείας
Εθνική & Υγεία

Προγράμματα Κάλυψης Εξωνοσοκομειακών Δαπανών
Εθνική & Υγεία

Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης
για την Υγεία

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :

  * ΦΥΛΟ:

  * ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

  * ΝΟΣΟΚ/ΚΟ & ΧΕΙΡ/ΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ;

  * ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:

  * ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ;

  * ΕΞΩΝΟΣΟΚ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ;

  * ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:

  * ΝΟΣΟΚ/ΚΟ & ΧΕΙΡ/ΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ;

  * ΥΨΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:

  * ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ;

  * ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ;

  * ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ;

  * ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ & ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:

  * ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ;

  * ΦΥΛΟ ΣΥΖΥΓΟΥ:

  * ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

  * ΠΑIΔΙΑ;

  * ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ:

  * ΦΥΛΟ 1ου ΤΕΚΝΟΥ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

  * ΦΥΛΟ 1ου ΤΕΚΝΟΥ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

  * ΦΥΛΟ 2ου ΤΕΚΝΟΥ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

  * ΦΥΛΟ 1ου ΤΕΚΝΟΥ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

  * ΦΥΛΟ 2ου ΤΕΚΝΟΥ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

  * ΦΥΛΟ 3ου ΤΕΚΝΟΥ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

  * ΦΥΛΟ 1ου ΤΕΚΝΟΥ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

  * ΦΥΛΟ 2ου ΤΕΚΝΟΥ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

  * ΦΥΛΟ 3ου ΤΕΚΝΟΥ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

  * ΦΥΛΟ 4ου ΤΕΚΝΟΥ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

  Επιτρέπω την επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων σύμφωνα με τον Αριθμό Κανονισμού ΕΕ. 2016/679

  Όπου υπάρχει   *   το πεδίο είναι απαιτούμενο

  Follow Us