Εθνική & Αστική Ευθύνη
Επιχείρησης

Εθνική & Αστική Ευθύνη Επιχείρησης​​

Η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες-επαγγελματίες, που αναγνωρίζουν την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης της ευθύνης τους απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

Η ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης για κάθε επιχείρηση αλλά και για κάθε επαγγελματία, θεωρείται αναγκαία για τις περιπτώσεις που θα θεωρηθεί υπεύθυνος και θα υποχρεωθεί να πληρώσει απαιτήσεις από ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους.

Σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται ευθύνη του επιχειρηματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων για την επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

Προγράμματα

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΩΝ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΕΠΙΦΑΝΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΕΩΝ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΚΛΙΝΩΝ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΚΛΙΝΩΝ:

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΕΠΙΦΑΝΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΡΓΟΥ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΒΟΗΘΩΝ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ :

  * ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ :

  * ΥΨΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΣ :

  * ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ :

  * ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΝΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ

  * ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΝΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ

  * ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΝΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ

  * ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΝΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ

  * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ :

  * ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΕΝΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ

  * ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ :

  * ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ :

  * ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΗΣ (hp) ;

  * ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΔΕΙΑΣ

  (Αρχεία σε μορφή pdf, doc, docx)

  Επιτρέπω την επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων σύμφωνα με τον Αριθμό Κανονισμού ΕΕ. 2016/679

  Όπου υπάρχει   *   το πεδίο είναι απαιτούμενο

  Follow Us