Εθνική &
Αποταμίευση -Επένδυση

Η μελλοντική διασφάλιση της ποιότητας της ζωής σας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον σας απασχολεί όλο και περισσότερο.

Η αποταμίευση αποτελεί μια πολύχρονη προσπάθεια, αλλά μπορεί να εξασφαλίσει όλα αυτά που ονειρεύεστε για σας και την οικογένειά σας.

Η Εθνική Ασφαλιστική αρωγός στην προσπάθειά σας αυτή, σας προσφέρει επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα με στόχο να πετύχετε μελλοντικούς στόχους ενίσχυσης του εισοδήματός σας για την κάλυψη των ατομικών ή και οικογενειακών σας αναγκών.

 

Προγράμματα

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :

  * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

  * ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ:

  * ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ;

  * ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (€);

  * ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ;

  * ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (€);

  Επιτρέπω την επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων σύμφωνα με τον Αριθμό Κανονισμού ΕΕ. 2016/679

  Όπου υπάρχει   *   το πεδίο είναι απαιτούμενο

  Follow Us