Εθνική & Παιδί

Η εξασφάλιση και το μέλλον των παιδιών είναι το πιο σημαντικό μέλημα για τους γονείς, από τη στιγμή που θα έρθουν στη ζωή. Από τα πρώτα τους χρόνια, νοιάζεστε για το μέλλον, την υποστήριξη που θα χρειασθούν, τις σπουδές, την επαγγελματική τους δραστηριότητα και φυσικά την υγεία τους. Στη σημερινή εποχή, οι ανάγκες της σύγχρονης διαβίωσης είναι λογικό να σας οδηγούν στην επιθυμία να τους παρέχετε από τώρα όλα τα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Τα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι κατάλληλα, αφού καλύπτουν τις ανάγκες ενός παιδιού και δεν επιτρέπουν γεγονότα απρόβλεπτα που μπορεί να ανατρέψουν την καθημερινότητα (π.χ. ατυχία στη δουλειά, οικονομική κρίση, κάποια ασθένεια, ένα μοιραίο γεγονός ή ένα ατυχές περιστατικό) να σταθούν εμπόδια στο μέλλον του.

Επιλέγοντας ένα από τα Ασφαλιστικά Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής για το Παιδί έχετε:

 • Την εξασφάλιση ενός ποσού για το παιδί τη στιγμή ακριβώς που θα το έχει ανάγκη.
 • Τη δυνατότητα ολοκληρωμένης ασφαλιστικής προστασίας του παιδιού και του μέλλοντός του από ό,τι κι αν συμβεί.
 • Την εξασφάλιση που σας εγγυάται η ηγετική θέση, η εμπειρία, η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία που αποπνέει το όνομα της Εθνικής Ασφαλιστικής

Βασικά Προγράμματα για το Παιδί

Δείτε τα προτεινόμενα ασφαλιστικά προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, διαθέσιμα για τα παιδιά, από την ηλικία των 30 ημερών στις παρακάτω ενότητες :

Συμπληρωματικές παροχές στα Παιδικά Προγράμματα
Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλομένου αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής για το παιδί , με την οποία εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη συνέχιση του Ασφαλιστικού Προγράμματος που έχετε συνάψει για ένα παιδί χωρίς να χρειάζεται πληρωμή ασφαλίστρων, σε περίπτωση απώλειας ζωής του Συμβαλλομένου ή αν οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητα αυτού για εργασία.

Απευθύνεται στους γονείς, τους νονούς, τους θείους και τα αδέλφια, που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της συνέχισης του Προγράμματος ενός ανηλίκου (που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει από μόνο του το Πρόγραμμα) και κατά συνέπεια την εξασφάλισή του.

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:
 • Εξασφάλιση του παιδιού ακόμη και σε περίπτωση απώλειας ζωής ή από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα, του Συμβαλλόμενου. Η πολύτιμη αυτή κάλυψη συνδυάζεται  με το Πρόγραμμα «Παιδικό».
 • Συνέχιση των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων του παιδιού και των Καλύψεων που τα συνοδεύουν όπως τα είχατε σχεδιάσει, χωρίς να χρειάζεται πληρωμή ασφαλίστρων, σε περίπτωση απώλειας ζωής  ή διαρκούς ολικής ανικανότητας του Συμβαλλόμενου.

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της «Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλομένου”
 1. Η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων αφορά τόσο στο Πρόγραμμα που έχετε στην Εθνική Ασφαλιστική για το παιδί, όσο και σε όλες τις Συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις που το συνοδεύουν (π.χ. πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης κ.α.).
 2. Η μέγιστη δυνατή λήξη ισχύος της κάλυψης είναι όταν το παιδί φθάσει την ηλικία των 27, κάτι που σημαίνει ότι εάν έχει ενεργοποιηθεί η πληρωμή ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική, θα συνεχίζεται και τα πρώτα χρόνια μετά την ενηλικίωση του παιδιού όπου θα έχει αυξημένες ανάγκες (π.χ. δεν θα έχει ενταχθεί ακόμα στον επαγγελματικό στίβο).
Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

  * ΕΙΔΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:

  * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ:

  * ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ:

  * ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ;

  * ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ;

  ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (€);

  * ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ;

  * ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (€);

  Επιτρέπω την επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων σύμφωνα με τον Αριθμό Κανονισμού ΕΕ. 2016/679

  Όπου υπάρχει   *   το πεδίο είναι απαιτούμενο

  Follow Us