Εθνική & Αστική Ευθύνη
Ιδιώτη

Εθνική & Αστική Ευθύνη Ιδιώτη

Η καθημερινή ζωή είναι ωραία όταν έχετε δίπλα σας την σιγουριά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

Η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει σύγχρονα ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν την αστική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που μπορεί να προκαλέσετε στα πλαίσια των συνήθων καθημερινών δραστηριοτήτων σας.

Οι βασικές καλύψεις Αστικής Ευθύνης για τον ιδιώτη που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική με απλές διαδικασίες και προσιτό κόστος είναι:

 • Αστική Ευθύνη των προσώπων της οικογένειας του ασφαλισμένου, που κατοικούν μαζί του και εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν
 • Αστική Ευθύνη από τη χρήση ποδηλάτου
 • Αστική Ευθύνη από την ιδιοκτησία κατοικίδιου ζώου
 • Αστική Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση
 • Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροής ύδατος ή από βραχυκύκλωμα που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της μόνιμης ή της εξοχικής κατοικίας του ασφαλισμένου
 • Προαιρετική κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης του ασφαλισμένου (εφόσον καταβάλλει εισφορές σε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης) για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εργασίες της κατοικίας του.
οικογένεια στο δάσος
Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  * ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ;

  * ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ;

  * ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΥΘΗΝΗΣ π.χ. Oικ.βοηθός;

  * ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ;

  * ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ;

  Επιτρέπω την επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων σύμφωνα με τον Αριθμό Κανονισμού ΕΕ. 2016/679

  Όπου υπάρχει   *   το πεδίο είναι απαιτούμενο

  Follow Us